Vastutustundlikkus

AS Green Marine alustas tegevust 2004. aastal ja on olnud alates sellest ajast keskkonnaalaste teenuste osutamisel partneriks enamusele Eestis tegutsevatele laevandus – ja merendusettevõtetele. Oleme selles valdkonnas juhtivaks jäätmekäitlusettevõtteks Eestis. Meie poolt on välja arendatud ärimudel, kus laev saab vastavalt vajadustele komplekse jäätmekäitlusteenuse. Viimastel aastatel oleme pakkumas teenust ka muudele äriklientidele keskkonnateenuste valdkonnas. Ettevõte töötajad omavad pikaajalist töökogemust ning igaaastaselt korraldatakse töötajatele koolitusi, et tagada kvaliteetne teenuse osutamine partneritele.

Green Marine juhindub oma töökorralduses kõrgetest kvaliteedi- ja keskkonnanormidest ning vastavatest eesmärkidest. Seetõttu oleme alates 2015. aastast rakendanud ettevõttes keskkonna- ja kvaliteedijuhtimisstandardeid ISO 14001 ja ISO 9001. Seoses teenuse osutamise laiendamisega muudele äriklientidele oleme rakendanud ettevõttes samuti NATO erinõuetega täiendatud ISO 9001 juhtimissüsteemi AQAP 2110. Lähtudes keskkonnaseadustest, omab ettevõtte tööks vajalikke keskkonnalube.

Juhatuse prioriteetideks on püsivalt ettevõtte jätkusuutlikkuse arendamine ja keskkonnategevuse pidev parendamine, olemasolevate ja uute klientidega koostöösuhete kujundamine ning ettevõtte tehnoloogilise võimekuse tõstmine.

Ettevõte on lähiaastateks ettevalmistanud projekte rohepöörde elluviimiseks, mis peavad tagama parimate lahenduste leidmisega jäätmekäitlusele seatud kõrgete ringmajanduse sihtarvude täitmise. Keskkonnategevuse kaudu tagatame ettevõtte pikaajaline jätkusuutlikkus ning konkurentsieelis tegevusvaldkonnas.

Euroopa Liidu EMAS määruse (Eco-Management and Audit Scheme) kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine on järjekordseks sammuks meie keskkonnategevuse arendamisel ja meie tegevustest tuleneva keskkonnamõju vältimisel ja vähendamisel.

Green Marine AS keskkonnaaruanne 2020

Green Marine AS keskkonnaaruanne 2021

Green Marine AS keskkonnaaruanne 2022