Ehitusjäätmed

Green Marine

Oleme kindel jäätmekäitluspartner Sinu ehitusobjektil.

 • Sobiv lahendus igale ehitusele

Kõikide jäätmete vastuvõtt, lai valik konteinereid, pinnasereostuse likvideerimine, ohtlike jäätmete käitlemine jpm.

 • 24/7 ja 365 päeva aastas

Oleme seal, kus meid vajad, täpselt siis, kui meid vajad. Meid iseloomustavad paindlikkus, kiirus ja vastutulelikkus.

 • Uus tehnoloogia ja vastutustundlik metoodika säästavad keskkonda

Töötame selle nimel, et rohkem taaskasutada ja vähem prügilasse ladestada. Seda kinnitavad meile omistatud rahvusvahelised kvaliteedisertifikaadid.

Ehitusjäätmed

Jäätmekäitlusteenused ehitustele

Avasta allolevaid jäätmekäitlusteenuseid, leia endale sobivad ning võta meiega ühendust.

Ehitusjäätmete vastuvõtt

Ehitusjäätmete vastuvõtt

Konteinerite rent ja transport

Konteinerite rent ja transport

Ehitus- ja lammutusjäätmete purustamis- ja käitlemise kompleks

Ehitus- ja lammutusjäätmete purustamis- ja käitlemise kompleks

Kuidas see kõik käib?

Jäätmekäitlusteenus ehitusobjektidel näeb kokkuvõtlikult välja selline.

Ehitusobjektil olev jäätmekonteiner saab täis
1

Ehitusobjektil olev jäätmekonteiner saab täis

2

Tuleme konteinerile järele

Tuleme konteinerile järele
Jäätmed viiakse lõppkäitlusesse meie ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kompleksi
3

Jäätmed viiakse lõppkäitlusesse meie ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kompleksi

Mis on ehitusjäätmed?

Usalda oma ehitusjäätmed meile. Green Marine hoolib keskkonnast. Tänu oma laialdastele kogemustele ja asjatundlikule tiimile käitleme Sinu ehitusjäätmeid parimal võimalikul viisil.

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel. Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal – see on soodsaim lahendus, aitab säästa keskkonda ja võimalikult suure osa jäätmetest taaskasutusele võtta. Et sorteeritud ehitusjäätmed on taaskasutamiseks sobivad, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud.

Eristatavad on järgmised ehitusjäätmete liigid.

 • Segaehituspraht on sorteerimata ehituspraht, mis on tekkinud uusehitiste rajamise käigus ja mis tuleb taaskasutusse võtmiseks kõigepealt sorteerida.
 • Puitjäätmed on saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, samuti puukoore- ja korgijäätmed.
 • Paber ja kartong peab olema kuiv ja kiletamata.
 • Plastjäätmed on näiteks kile, penoplast, plastaknad jm ehitusplast.
 • Metalljäätmete sorteerimisel tuleb eralda must- ja värviline metall.
 • Mineraalsed jäätmed on kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.
 • Raudbetoon- ja betoondetailid, sh äärekivid, tuleb samuti eraldi sorteerida, et need purustamiseks ning taaskasutamiseks üle anda.
 • Tõrva mittesisaldav, tavajäätmeteks liigitatav, asfalt on samuti peale purustamist taaskasutatav ja tuleb sorteerida eraldi.
 • Aiajäätmed ja haljastujäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu oksad, niidetud muru, lehed, haljastusest üle jäänud muld jmt.
 • Betoon, kivi ja pinnas on raskekaalulised puistematerjalid, mis on samuti pärast ümbertöötlemist taaskasutatavad.

 

Green Marine on sinu usaldusväärne partner nii ohtlike jäätmete käitlemisel kui ka transportimisel. Meil on selleks vajalikud litsentsid-load, põhjalik kogemus ja parim töömetoodika.

Ohtlikud ehitusjäätmed kogutakse teistest jäätmeliikidest eraldi. Ohtlikud ehitusjäätmed on näiteks asbesti, orgaanilisi lahusteid ja põlevkiviprodukte sisaldavad jäätmed ning määrdunud materjalid ja immutatud puit.

 • Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed on näiteks eterniit, asbesttsementtorud ja plaadid, soojusisolatsioon, küttetorustiku isolatsioon jms.
 • Orgaanilised lahustid sisalduvad värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmetes, need on keskkonnale ning inimeste tervisele ohtlikud.
 • Põlevkiviprodukte sisaldavad ehitusjäätmed on näiteks tõrv, tõrvapapp, põlevkivitõrva sisaldav asfalt ja immutatud isolatsioonimaterjalid.
 • Ehitusel tekkivad määrdunud materjalid on näiteks kasutatud isikukaitsevahendid, ehitus- ja viimistlusmaterjalide pakendid, kaltsud jms.
 • Ohtlike ehitusjäätmete kategooriasse kuuluv immutatud puit on näiteks raudteeliiprid, valgustipostid ja kaitsevahenditega töödeldud puit.’

Tahked ohtlikud jäätmed kogutakse hermeetilistesse konteineritesse mahuga 15–30 m3. Pumbatavad ohtlikud jäätmed kogutakse veoauto kogumispaaki mahuga kuni 30 m3.

Jäta ohtlike jäätmete käitlemine meie hooleks. Lubame, et see saab tehtud vastavalt Sinu vajadustele ja keskkonnanõuetele.

Green Marine varustab ehitusplatsi ka pakendikonteineritega. Toome sobiva pakendikonteineri kiirelt objektile ja viime pakendijäätmed hiljem minema. Meil on selleks vajalikud litsentsid-load, põhjalik kogemus ja parim töömetoodika.
Pakume pakendite jaoks konteinereid suurusega 0,66 m3 või 1,1 m3 ja samuti tarku konteinereid suurusega 2,5 kuni 4,6 m3

Pakendikonteinerisse võib panna järgmisi puhtaid pakendeid.

 • Plastpakendid – näiteks puhtad viimistlusmaterjalide pakendid, plasttaara, puhtad vedelseebipakendid, plastnõud, plastist toidukarbid ja teised puhtad plastpakendid.
 • Klaaspakendid – näiteks värvitust ja värvilisest klaasist pudelid, kõik pandimärgita klaasist pudelid, purgid ja teised puhtad klaaspakendid.
 • Metallpakendid – näiteks toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid ning konservide pakendid.
 • Joogikartong – näiteks kartongist piima- ja mahlapakendid ja teised puhtad kartongpakendid.
 • Paber-papp pakendid – näiteks pappkastid ja -karbid, paberkotid ja muud puhtad paberpakendid.

Green Marine on Sinu usaldusväärne partner reostunud pinnase käitlemisel ja transportimisel. Meil on selleks vajalikud litsentsid-load, põhjalik kogemus ja parim töömetoodika.

Pinnasereostus ehitusobjektil võib tekkida üldjuhul kahel moel.

 • Graptoliitargilliidi reostus

Ehitusobjekti rajamisel või pinnasetöödel võib paljanduda graptoliitargilliidi kiht, mis muutub õhu ja veega kokkupuutel ebastabiilseks. Argilliit võib iseeneslikult süttides või leostudes tekitada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Atmosfääritingimustele avatud argilliit tuleb käidelda kohapeal või jäätmetena meile üle anda ja käitlemiskohta toimetada kuni kahe nädala jooksul. Saame aidata argilliidi ohutul käitlemisel ja nõu anda ka graptoliitargilliidi täitepinnase komponendina kasutamisel.

 • Ohtlike jäätmete kandumine maa-alale või veekogusse

Ehitusobjektil võib tekkida jääkreostus ka näiteks kemikaalide, ohtlike viimistlusjäätmete või lahustite maa-alale kandumisel. Meil on laialdased kogemused ja parim tehnika, et ehituse käigus tekkinud pinnasereostus kiirelt kõrvaldada.

Lokaliseerime ja puhastame ka veekogusse sattunud reostuse. Pumpame vedela jäätme veekogust välja ning suuname selle õlijäätmete käitluskeskusesse.

Keskkonnareostuse likvideerimise ehitusobjektil peab ellu viima usaldusväärne ja kogenud koostööpartner.

Lubame, et Green Marine teeb seda vastavalt Sinu vajadustele ja keskkonnanõuetele.

Omame 20 aastast kogemust jäätmekäitluse valdkonnas ning meie tegevus vastab standardite AQAP 2110 (lisa 3), ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS määruse nõuetele.

Green Marine
Green Marine
Green Marine
Green Marine
Green Marine

Tekkis huvi teenuste vastu?

Kirjuta meile oma päring - greenmarine@greenmarine.ee. Aitame Sind heameelega.

Võta meiega ühendust