Green Marine AS

Meie poolt laevadele ja sadamatele osutavate keskkonnaalates teenuste kompleks on osa keskkonnateadlike inimeste ja ettevõtete hoolitsusest puhta mere ja puhaste rannikute eest.

Seadusandlus

Merele mõeldes

Teenused

Sorteerimine

Missioon

Meie missiooniks on mereökoloogia- ja keskkonnakaitse, mille saavutamiseks osutame laevadele komplekset jäätmekäitlusteenust. Samuti omame ressursse merereostuse lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks.

AS Green Marine tegevus on suunatud kvaliteetse, klientide vajadusi rahuldava ja keskkonnahoidliku jäätmekäitlusteenuse pakkumisele ning nõuetele vastava töökeskkonna loomisele.

Selleks pakume logistiliselt ning tehnoloogiliselt parimaid võimalikke lahendeid, pidades silmas samuti igakülgset looduskeskkonna saastekoormuse vähendamist.

Oma tegevuses lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • Meie töö on organiseeritud kooskõlas tegevust reguleerivate seaduste ja standarditega;
  • Nõustame ja informeerime kliente ja koostööpartnereid seaduste ja muude seadusandlike aktidega kehtestatud standarditest;
  • Otsime pidevalt uusi lahendusi ja võtame kasutusele parimaid võimalikke tehnoloogiaid, et tagada ohutu ja ressursisäästlik jäätmekäitlusteenus;
  • Toetame oma partnereid kõigis keskkonnasõbralikes ettevõtmistes;
  • Loeme oma prioriteediks suurendada valmisolekut osalemisel merereostuste lokaliseerimisel ja likvideerimisel;
  • Rakendame kõiki võimalusi taaskasutatavate jäätmete suunamiseks ringlusse ja piirame igakülgselt jäätmete ladestamist;

Oma tegevuse tulemuslikkuse hindamisel kasutame tagasiside kõiki võimalusi. Teeme perioodilisi ülevaatusi, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus keskkonnapoliitikale.

Kliendid ja partnerid

Meie koostööpartneriteks ja klientideks on: sadamad ja sadamaoperaatorid | laevandusfirmad | Eesti Kaitsevägi | Eesti Raudtee | Eesti Energia | naftaterminalid | sõidukite ja veokite teeninduskeskused | kliendid Lätist, Leedust, Soomest

Tunnustused

        t1    t2  t3  t4  t5  t6  t7