Laeva- ja sadamajäätmed

Green Marine

Igapäevane jäätmekäitlusteenus laevadele ja sadamaettevõtetele.

  • Kõikide laevajäätmete vastuvõtt

Omame vastavaid transpordivahendeid ja konteinereid, et vastu võtta kõiki jäätmeid – sh. olmejäätmeid, pakendijäätmeid, biolagunevaid jäätmeid, suurekabariidilisi jäätmeid, õliseguseid jäätmeid, lastijäätmeid, puhastusseadmete jäätmeid, trümmipesuvett, reovett jpm.

  • Kõikides sadamates 24/7 ja 365 päeva aastas

Oleme seal, kus meid vajad, täpselt siis, kui meid vajad. Meid iseloomustavad paindlikkus, kiirus ja vastutulelikkus.

  • Uus tehnoloogia ja vastutustundlik metoodika säästavad keskkonda

Töötame selle nimel, et rohkem taaskasutada ja vähem prügilasse ladestada.  Ettevõte on sertifitseeritud paljude rahvusvaheliste kvaliteeditunnistustega.

Laeva- ja sadamajäätmed

Jäätmekäitlusteenused laevadele ja sadamates tegutsevatele ettevõtetele

Avasta allolevaid jäätmekäitlusteenuseid, leia endale sobivad ning võta meiega ühendust.

Konteinerite rent

Konteinerite rent

Jäätmete vastuvõtt

Jäätmete vastuvõtt

Õliseguste jäätmete käitlemine

Õliseguste jäätmete käitlemine

Kuidas see kõik käib?

Jäätmekäitlusteenus laevadele sadamates näeb kokkuvõtlikult välja selline.

Sadamasse saabuvalt laevalt võtame vastu jäätmed
1

Sadamasse saabuvalt laevalt võtame vastu jäätmed

2

Pumbatavad õlisegused jäätmed transpordime käitluskeskusesse

Pumbatavad õlisegused jäätmed transpordime käitluskeskusesse
Tavajäätmed transpordime ümberlaadimisjaama
3

Tavajäätmed transpordime ümberlaadimisjaama

Millised on laevade jäätmed?

Toidujäätmed
Segaolmejäätmed
Toiduõli
Plast
Paber ja Papp
Kaltsud
Klaas
Pudelid
Metall ja metallpakendid
Puitalused ja muud puitdetailid
Savinõud
Ohtlikud jäätmed
Elektri- ja elektroonikaseadmed
Rahvusvahelised toidujäätmed
Põletustuhk
Loomakorjused
Laevateki ja välispinna pesuvesi
Aegunud pürotehnika
Muud

Pakkimispuit, katte- või pakkematerjal

Naftase ja õlise tangi pesemine (slops)
Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale kahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid
Lastiruumi pesuvesi, mis sisaldab jäätmeid ja/või merekeskkonnale mittekahjulikke puhastusvahendeid või lisaaineid

Laevade tulekustutussüsteemidest pärinevad osoonikihti
kahandavad ained
Heitgaaside puhastusseadmete jäätmed

Omame 20 aastast kogemust jäätmekäitluse valdkonnas ning meie tegevus vastab standardite AQAP 2110 (lisa 3), ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS määruse nõuetele.

Green Marine
Green Marine
Green Marine
Green Marine
Green Marine

Tekkis huvi teenuste vastu?

Kirjuta meile oma päring - greenmarine@greenmarine.ee. Aitame Sind heameelega.

Võta meiega ühendust