Ettevõttest

Green Marine tegevus on suunatud kvaliteetse, klientide vajadusi rahuldava ja keskkonnahoidliku jäätmekäitlusteenuse pakkumisele ning nõuetele vastava töökeskkonna loomisele.

Selleks pakume logistiliselt ning tehnoloogiliselt parimaid võimalikke lahendeid, pidades silmas samuti igakülgset looduskeskkonna saastekoormuse vähendamist.

Green Marine AS tegutseb keskkonnateenuste valdkonnas alates 2004. aastast. Oleme börsiettevõtte AS Tallinna Sadam sidusettevõte ja pakume paljudele Eesti ettevõtetele kompleksset keskkonnaalast teenust kõigis jäätmekäitluse valdkondades.

Green Marine AS eesmärgiks on edendada ringmajandust fookusega suurendada oluliselt ohtlike ja probleemjäätmete ringlussevõttu ja taaskasutust läbi uute innovaatiliste keskkonnatehnoloogiliste arenduste.

 

Ettevõtte tegevus vastab standardite AQAP 2110 (lisa 3), ISO 9001 ja ISO 14001.

Järjepideva ja korrektse keskkonnaalase tegevuse eest on ettevõttele omistatud innovaatilise ettevõtte, keskkonnasõbraliku ettevõtte ja ‘’Läänemere sõber’’ tiitlid.

Juhatuse püsivaks prioriteediks on ettevõtte jätkusuutlikuse ja keskkonnategevuse pidev parendamine, olemasolevate ja uute klientidega koostöösuhete kujundamine ning ettevõtte tehnoloogilise võimekuse tõstmine.

Keskkonnategevuse kaudu tagatakse ettevõtte pikaajaline jätkusuutlikus ning konkurentsieelis antud tegevusvaldkonnas.

 

 

Ettevõttest

Meie missioon

Tagame tervikliku ja keskkonnahoidliku jäätmekäitlusteenuse, luues tingimused merekeskkonna kaitseks ning pakkudes oma klientidele parimaid ringseid jäätmekäitluslahendusi.

Meie visioon

Panustame puhta Läänemere hoidmisesse läbi uuendusmeelse ja jätkusuutliku jäätmekäitlusteenuse.

 

Oleme oma põhimõtetes kindlad

Green Marine AS tegevus on suunatud kvaliteetse, klientide vajadusi rahuldava ja keskkonnahoidliku jäätmekäitlusteenuse pakkumisele ning nõuetele vastava töökeskkonna loomisele.

1
Oma tegevuse tulemuslikkuse hindamisel kasutame tagasiside kõiki võimalusi. Teeme perioodilisi ülevaatusi, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus juhtpõhimõttele.
2
Meie töö on organiseeritud kooskõlas tegevust reguleerivate seaduste, muude õigusandlike regulatsioonide ja standarditega.
3
Meie teenused on kvaliteetsed, oleme teenuste pakkumisel paindlikud ja arvestame muutuvate vajadustega.
4
Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.
5
Võtame kasutusele parimaid võimalikke tehnoloogiaid, et tagada ohutu ja ressursisäästlik jäätmekäitlusteenus.
6
Vähendame keskkonna, töötervishoiu ja tööohutusega seotud riske.
7
Toetame oma partnereid kõigis keskkonnasõbralikes ettevõtmistes.
8
Oleme oma valdkonna asjatundlikud ja pädevad eksperdid.
9
Rakendame kõiki võimalusi taaskasutatavate jäätmete suunamiseks ringlusse ja piirame igakülgselt jäätmete ladestamist.
10
Järgime sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid.
11
Täiustame ja parendame oma keskkonnaalast ning majanduslikku tegevust.
Green Marine