Ohtlikud jäätmed

Mõiste

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolest inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud ja nõuavad erikäitlust (Jäätmeseadus §6)

Liigitus

Ohtlikud jäätmed liigitatakse sadamas kogumisseadme järgi kahte gruppi:

  1. Tahked ohtlikud jäätmed - õline kalts ja absorbendid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid, õlifiltrid, patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vananenud ravimid, värvid, lakid, liimid ja saastunud pinnas, asbesti sisaldavad jäätmed.
  2. Pumbatavad ohtlikud jäätmed - pilsivesi, õlised setted, vanaõlid, lastijäätmed.

Kogumine ja transport

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi teistest jäätmeliikidest ning neid on keelatud panna kokku teiste jäätmetega!

Ohtlike jäätmete kogumiseks kasutatakse erimärgistatud ohtlike jäätmete kogumisvahendeid.

Tahked ohtlikud jäätmed kogutakse 15-30m3 hermeetilistesse konteineritesse.

Pumbatavad ohtlikud jäätmed kogutakse kuni 30m3 veoauto kogumispaaki.

Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine

Ohtlikud jäätmed antakse üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele, kus toimub nende taaskasutamine või keskkonnaohutu kõrvaldamine.