30.mai kutsus Ragn-Sells kokku riigi, omavalitsuste, ehitus- ja jäätmekäitlussektori esindajad, et võtta luubi alla ehitusjäätmete kogumine, käitlemine ja ringlusesse suunamine.

  • Green Marine juhatuse liige Indrek Kajakas tutvustas, kuidas toimub ehitusjäätmete sorteerimine ja mis materjalidest edasi saab.
  • Riigikogu liige ja Ehituse Teekaart 2040 peatoimetaja Pärtel-Peeter Pere jagas soovitusi, kuidas vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO2 emissioone.
  • Ragn-Sells Grupi jätkusuutlikkuse juht Pär Larshans rääkis, milliseid muutusi vajaks jäätmekäitlust puudutav seadusandlus.
  • Merko Ehituse kvaliteedispetsialist Mait Adler andis ülevaate, millist tuge vajavad ehitusfirmad, et jäätmete sorteerimist ja ringlust suurendada.
  • Keskkonnaameti ringmajandusosakonna juhataja Reet Siilaberg andis ülevaate senistest järelvalve tulemustest ja võimalikest parendustest tulevikus.
  • Keskkonnaministeeriumi keskkonnakoralduse osakonna nõunik Görel Grauding tutvustas riigi jäätmekava visiooni, eesmärke ja meetmeid.

Ümarlaud näitas selgelt, et kõigil on ühised eesmärgid ja soov ning valmidus koostööd teha!

Täname Ragn-Sellsi kutsumast!

Foto: Marion Leetmaa