Teenused

Olme-, bio-, taaskasutatavate-, ohtlike tahkete jäätmete käitlemine
Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine
Ohtlike vedelate jäätmete käitlemine
Kogumisvahendite rent
Veovahendite rent
Kahveltõstuki rent
Kogumisvahendite hooldus ja pesu