Segaolmejäätmed

Mõiste

Segaolmejäätmed on jäätmeseaduse mõistes kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed (Jäätmeseadus §7).

Kogumine

Segaolmejäätmeid kogutakse kinnistesse kogumisvahenditesse, mille tühjendamissagedus väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Jäätmeid veetakse jäätmeloas märgitud jäätmekäitluskohta.

Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine

Jäätmed ja sortimisjäägid, mis ei ole taaskasutatavad, ladestatakse prügilas, kooskõlas jäätmeloas märgituga või suunatakse energiatootmisesse.