Pakendi- ja taaskasutatavad jäätmed

Mõiste

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks Jäätmeseaduse §2 tähenduses. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke (Pakendiseadus §4).

Taaskasutatavad jäätmed on jäätmed, mida saab kasutada toorainena, kütusena või muuks otstarbeks.

Liigitus

Pakendijäätmed jagunevad materjali järgi järgmiselt: klaastaara, plastpakend (nt pudelid, pakkekile, kilekotid, karbid jms), paber- ja kartongpakend, puitpakend (nt kaubaalused), metallpakend (metallpurgid ja konservikarbid).

Taaskasutatavad jäätmed on biojäätmed (toidujäätmed), toiduõli, vanapaber, puit, metall, plast, klaas (va pakendid).

Kogumine ja transport

Pakendi- ja taaskasutatavate jäätmete kogumiseks kasutatakse erineva suuruse ja kujuga kogumisvahendeid.

Pakendi- ja taaskasutatavate jäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutatamine

Pakendi – ja taaskasutatavad jäätmed sorteeritakse jäätmeliikide lõikes ning antakse edasi taaskasutusorganisatsioonidele või ettevõttetele kordus- ja taaskasutuseks (sh energiakasutuseks).