Lastijäätmed

Mõiste

Lastijäätmed on veesõiduki pardal lastiruumides või mahutites oleva lasti jäägid, mis jäävad järele pärast lastimis-, lossimis- ja koristustööde lõpetamist, sealhulgas lastimise ja lossimise ülejäägid.

Liigitus

Lastijäätmeteks võib olla igasugune kaup, mida veetakse laevaga, näiteks kivisöe-, väetise-, puidu-, turba-, nafta ja naftatooted jmt jäägid.

Kogumine

Tahked lastijäätmed kogutakse 15-30 m3 metallist kogumiskonteineritesse.

Pumbatavad lastijäätmed kogutakse kuni 30 m3 veoauto kogumispaaki.

Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine

Olenevalt lastijäätmete iseloomust, suunatakse need taaskasutusse, ümbertöötlemisele või ladestatakse, kooskõlas jäätmeloas märgitule.