Heit- ja reovesi

Mõiste

Heitvesi - kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademete- ja drenaazivesi ning muu pinnase- ja pinnavesi.

Reovesi - reoainetega saastunud heitvesi, mis tuleb enne loodusesse tagasijuhtimist puhastada.

Liigitus

Reisilaevadel liigitatakse ja kogutakse reovett kahte erinevasse süsteemi:

Fekaalvesi pärineb tualettruumidest.
Hallvesi pärineb pesuruumidest (kätepesu, vannid, basseinid jne).
Kaubalaevadel eraldi kogumissüsteemi tavaliselt ei eksisteeri.

Kogumine ja transport

Heit- ja reovee kogumiseks kasutatakse vaakumpumbaga reoveekogumisautosid mahuga 8-12 m³ või kogumissüsteeme.

Heitvee lõppkäitlemine

Heitvesi suunatakse kanalisatsiooni ja puhastatakse reoveepuhastusjaamas.